Raadspraat over Koningsdag, N50, toerisme en vrijheid

mei 2016
Regio in actie op Koningsdag & N50
Met Koningsdag konden wij,  Kampenaren, ook een beetje trots zijn op het Koninklijk bezoek aan Zwolle. De Kamper Kogge was volop in beeld, eerst bij de parade waar een muur met de Kogge-beeltenis werd opgebouwd en daarna onze ‘echte’ (replica) Kogge met zeil!
Tijdens de parade werd ook de regio in beeld gebracht als knooppunt van vervoer over weg, water en spoor. Onlangs is bekend geworden dat het rijk extra geld (ca. 10 miljard) gaat vrijmaken voor verbetering van infrastructuur. In de gemeenteraad heeft het CDA met andere fracties aangegeven zich te zullen inspannen voor de lobby om een deel van dat geld in onze regio te krijgen voor de aanpak van de N50.
Onlangs werden we weer geconfronteerd met een dodelijk ongeval op de N50.  Een paar jaar geleden is de N50 door het kabinet van het prioriteitenlijstje afgehaald vanwege bezuinigingen. Wat ons betreft moet de N50 en de regio  nu als eerste weer op dat lijstje!
Als CDA hebben we met andere fracties gepleit voor een gecoördineerde lobby vanuit provincie Overijssel met gebruikmaking van de steun van Flevoland.
Nodig voor verkeersveiligheid en verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid!

Toerisme: leren van Giethoorn?!
Vorige week hielden wij als CDA een thema-avond over toerisme en recreatie met onderneemster Gabriella Esselbrugge uit Giethoorn. Zij  is de grote kartrekker van chinees toerisme naar Giethoorn. Niet met massale bussen en grote touroperators; maar duurzaam toerisme op passende schaal. Daarmee weten zij ook buiten het zomerseizoen toeristen te trekken, versterkt de economie en wordt er geïnvesteerd in het onderhouden van Giethoorn o.a middels de oude ambachten zoals rietdekken en punterbouw.
Het enthousiasme van zowel Gabriella Esselbrugge als Rhoda van Eeden was aanstekelijk, ook voor de Kamper ondernemers. Samen met Kampen en Zwolle spreekt Giethoorn over de gouden driehoek! Giethoorn wil met Kampen samenwerken: Kansen voor ondernemers! Ook hopen wij als CDAfractie binnenkort met een vervolg te komen voor de gemeentelijke facilitering en aanjagen hiervan.

4 & 5 mei
Tot slot is het deze week 4 en 5 mei! Tijd om stil te staan bij onze vrijheid en de rijkdom die wij daarin mogen ervaren. Een vrijheid die onder druk staat als we kijken naar de oorlog o.a. tegen IS, maar ook de spanningen tussen bevolkingsgroepen. De vrijheid van meningsuiting waar we aan hechten, maar die soms ook ongepast wordt gebruikt?! We leven in een tijd waarin via social media we elkaar makkelijk provoceren en voor alles wat lelijk is uitmaken. Een tijd waarin sommige leiders hun  macht willen doen gelden….
We leven in een tijd van snelle ontwikkelingen, individualisering, globalisering en digitalisering. Een tijd die kansen biedt, maar tegelijkertijd ook zoveel mensen angstig maakt om grip op hun omgeving te verliezen. Zijn we ons dat bewust? Kijken we nog genoeg naar elkaar om, spreken we elkaar aan, bemoedigen we elkaar om het juiste te doen?
Zoals een dominee mij ooit meegaf: ‘alles is geoorloofd, maar niet alles is opbouwend.’
Vrijheid is daarin een verantwoordelijkheid, voor ieder van ons!
Ik wens iedereen een goede gedenk-week!