Hilde kandidaat voor de Tweede Kamer!

Beste CDA leden,

Ik mag op de kandidatenlijst voor de tweede kamer staan op een (voorlopige) 22 ste plek! Dat kan voor sommigen een verrassing zijn, maar hier is een aardige procedure aan vooraf gegaan en uiteraard persoonlijk enige afwegingen en gesprekken met naasten! Ik ben tijdens mijn studententijd in Groningen in 2000 lid geworden van het CDA (en CDJA!). Dat kwam voort uit nieuwsgierigheid èn betrokkenheid. Ik was nieuwsgierig naar hoe besluitvorming over onze samenleving plaatsvindt en wilde daarin meedoen, meepraten en invloed uitoefenen. Voor mij was daarbij de keuze voor het CDA een gevoelsmatige. Hoewel mijn ouders geen CDA lid waren (inmiddels wel ;-), kom ik wel uit een gezin waarin centraal staat: goed je best doen, niet achter over leunen maar meedoen, rekening houden met een ander, niet weglopen voor je verantwoordelijkheden, je inzetten voor de verenigingsverbanden waarin je deelneemt en je naaste.

Als je wilt meepraten over de inrichting van de samenleving en daarvoor verantwoordelijkheid wilt dragen dan kun je in mijn beleving niet anders dan uitkomen bij een brede volkspartij, bij het CDA! Het CDA weegt de verschillende belangen af, houdt rekening met minderheden op welk vlak dan ook en komt niet exclusief voor een bepaalde doelgroep op. Daarnaast is het de principieel onderscheidende visie van het CDA op de samenleving waarin ik mij en hoe ik in het leven sta herken: De mens staat niet op zich zelf, maar altijd in relatie tot de ander. Daarom zijn die onderlinge verbanden en de vrijheid om daar zelf richting en invulling aan te geven zo van wezenlijk belang. Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving centraal! Dat was en is nog altijd de basis voor mijn overtuiging voor het CDA. Die nieuwsgierigheid en wil of ambitie om mee te praten en mee te beslissen is er na 16 jaar lidmaatschap en diverse verschillende functies en activiteiten binnen het CDJA en CDA nog altijd. Sterker nog, de duurzaamheid van mijn verbinding met en enthousiasme voor het CDA heeft mij doen beseffen dat het nu wellicht dan toch tijd is om er nu ook helemaal voor te gaan!

Vanuit mijn bekendheid binnen de diverse geledingen van het CDA (ik ben actief bestuurslid geweest bij de jongeren en CDA Overijssel en trainer voor internationale EFS), mijn achtergrond als jurist, praktische inslag vanuit het bedrijfsleven en volksvertegenwoordigende ervaring denk ik een wezenlijke bijdrage te kunnen vervullen in de Tweede kamer. Ook voor Overijssel! Een kamerlid, dat opereert vanuit teamverband, met een herkenbaar (regionaal) christendemocratisch geluid. Dat wil zeggen; iemand die de verbinding blijft zoeken, zowel binnen als buiten de partij, aanspreekbaar is en een waarden gedreven politiek voorstaat. Zeker in een tijd van snelle ontwikkelingen, individualisering, globalisering en digitalisering die kansen biedt maar tegelijkertijd ook zoveel mensen angstig maakt om grip op hun omgeving te verliezen, is het de taak van het CDA om daarop antwoord te bieden. Met onze rugzak vol historie en ervaringen en een routekaart met vier ijkpunten: gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit en verantwoordelijkheid kunnen wij met vertrouwen en open blik naar de toekomst kijken, antwoorden zoeken en vinden. Of het nu gaat om een vraagstuk op sociaal economisch vlak of om (inter)nationale veiligheid en integratie. Het lijkt mij een hele uitdagende maar ook mooie verantwoordelijkheid om mij daarvoor dagelijks in te zetten als (uw!) volksvertegenwoordiger in Den Haag.

Hartelijke groet,

Hilde Palland-Mulder