16 aug: CDA initiatief tot gezamenlijke raadsoproep Kampen voor steun tuinders

Na de brandbrief die het college van B&W namens Kampen, LTO, provincie Overijssel en gemeente Noordoostpolder aan het kabinet heeft gestuurd wordt op initiatief van onze fractie ook een brief namens alle raadsfracties uit Kampen aan de Tweede Kamer gestuurd om de tuinders tegemoet te komen die worden getroffen door de Russische boycot op landbouwproducten. Diverse tuinders in bijvoorbeeld de Koekoek worden hierdoor getroffen.
Wij pleiten samen met de fracties van CU, SP, VVD, SGP, GBK, GroenLinks, PvdA en D66 van de Kamper gemeenteraad bij de Tweede Kamerleden voor steunmaatregelen en het tegengaan van voedselverspilling.

Afgelopen week werd langzaam aan steeds duidelijker wat de impact is van de Russische boycot van o.a. groente en fruit uit Nederland voor Nederlandse tuinders, o.a. uit de Koekoek. Ook ‘onze Annie’ (CDA Europarlementariër Annie Schreijer) sprak afgelopen week samen met burgemeester Koelewijn met tuinders uit de Koekoek en LTO en pleit ook in Europa en richting kabinet voor actie. Annie heeft inmiddels een amendement ingediend in Brussel.
Wij willen daarbij niet alleen inzetten op (financiële) compensatie, maar ook op het tegengaan van voedselverspilling door vernietiging. LTO heeft al aangegeven mee te willen werken aan het geven van overtollig groente en fruit aan voedselbanken. Daarnaast heeft het CDA de suggestie gedaan om het voedsel aan scholen (schoolfruit) ter beschikking te stellen.
Het is mooi om te zien dat binnen een dag (tijdens het zomerreces nota bene!) alle fracties van de gemeenteraad hun steun hebben toegezegd en de brief aan de vaste kamercommissie Economische Zaken hebben mede ondertekend! Diverse fracties hebben inmiddels ook hun eigen partijlijnen ingezet, zo gaven o.a. SGP en VVD al aan ons aan.