Proces verkoop Stadskazerne & aftreden wethouder Ekker

Woensdagavond 3 mei is door de gemeenteraad teruggeblikt op het proces rondom de verkoop door DeltaWonen van de Stadskazerne. Dit naar aanleiding van een 2 mei openbaar gemaakt onderzoeksrapport over de gang van zaken, dit rapport is op verzoek van de fractievoorzitters uitgevoerd.
lees meer door de blog in het rechtermenu aan te klikken

Briefje terug aan Jan Dijkgraaf @jndkgrf

Beste Jan,

Dank voor je briefje vanochtend over Lelystad-Zwolle Airport. Uiteraard is onze insteek wat breder dan alleen de naamswijziging, wellicht heb je die info gemist. Het is namelijk zo dat:

  • Vliegroutes deels over onze grondgebied gaan, met verontruste burgers over geluidsoverlast als gevolg;
  • De uitbreiding van het vliegveld zal ook meer vervoersbewegingen tot gevolg hebben, o.a. over de al zo volle N50 bij Zwolle/Kampen;
  • 3 van de 6 Flevolandse gemeenten zijn verbonden aan de Regio Zwolle;
  • De regio Zwolle is de 3de economische regio van Nederland maar  het aangehaakt zijn bij een vliegveld om die positie te versterken ontbreekt blijkt uit een afgelopen week uitgebracht onderzoek Kracht van Oost Nederland.

 

Lees verder..

Hilde kandidaat voor de Tweede Kamer!

Beste CDA leden,

Ik mag op de kandidatenlijst voor de tweede kamer staan op een (voorlopige) 22 ste plek! Dat kan voor sommigen een verrassing zijn, maar hier is een aardige procedure aan vooraf gegaan en uiteraard persoonlijk enige afwegingen en gesprekken met naasten! Ik ben tijdens mijn studententijd in Groningen in 2000 lid geworden van het CDA (en CDJA!). Dat kwam voort uit nieuwsgierigheid èn betrokkenheid. Ik was nieuwsgierig naar hoe besluitvorming over onze samenleving plaatsvindt en wilde daarin meedoen, meepraten en invloed uitoefenen. Voor mij was daarbij de keuze voor het CDA een gevoelsmatige. Hoewel mijn ouders geen CDA lid waren (inmiddels wel ;-), kom ik wel uit een gezin waarin centraal staat: goed je best doen, niet achter over leunen maar meedoen, rekening houden met een ander, niet weglopen voor je verantwoordelijkheden, je inzetten voor de verenigingsverbanden waarin je deelneemt en je naaste.

 

Lees verder..

Armoedebeleid

“Armoede is de enige last die des te zwaarder wordt naarmate er meer geliefden aan meedragen”

Jean Paul (1763 – 1825), Duits dichter

Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Armoede in Nederland zorgt er voor dat je niet volwaardig kunt meedoen aan de samenleving. Je hebt wel een dak boven je hoofd en iedere dag iets te eten maar geen geld voor een sportclub, geen computer en medische zorg is niet of moeilijk te betalen.

In oktober 2015 heeft het CDA de notitie ‘Weg uit armoede en schuld” opgesteld, samen met input van lokale hulpinstanties zoals de voedselbank, de weggeefschuur en schuldhulpverleners. De aanleiding voor deze notitie voor ons  was en is o.a. de stijging van het aantal gezinnen met lage inkomens en een toenemend beroep op de voedselbank en het jeugdsportfonds in Kampen. We hebben de notitie met schriftelijke vragen ingediend bij het college voor een reactie.

 

Lees verder..

Raadspraat over Koningsdag, N50, toerisme en vrijheid

Regio in actie op Koningsdag & N50
Met Koningsdag konden wij,  Kampenaren, ook een beetje trots zijn op het Koninklijk bezoek aan Zwolle. De Kamper Kogge was volop in beeld, eerst bij de parade waar een muur met de Kogge-beeltenis werd opgebouwd en daarna onze ‘echte’ (replica) Kogge met zeil!
Tijdens de parade werd ook de regio in beeld gebracht als knooppunt van vervoer over weg, water en spoor.

 

Lees verder..